XS Max 3D pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - KQXS Max3D Pro - Max3D Pro

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 17/08/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 780 375 2 tỷ
Phụ ĐB 375 780 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
931 251 615 423
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
018 254 057
421 587 883
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
994 645 819 298
628 435 601 684
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 15/08/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 281 338 2 tỷ
Phụ ĐB 338 281 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
190 549 830 654
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
569 457 918
421 601 451
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
294 421 559 273
363 953 197 026
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 12/08/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 199 203 2 tỷ
Phụ ĐB 203 199 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
135 687 430 420
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
439 074 948
853 179 602
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
583 856 158 835
754 901 688 345
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 10/08/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 674 303 2 tỷ
Phụ ĐB 303 674 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
401 164 251 429
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
033 082 071
259 329 093
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
338 225 595 696
861 206 621 368
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 08/08/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 393 589 2 tỷ
Phụ ĐB 589 393 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
773 574 650 685
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
585 362 551
488 572 103
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
380 703 222 470
903 282 248 922
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 05/08/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 756 749 2 tỷ
Phụ ĐB 749 756 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
454 940 920 352
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
676 688 694
122 340 607
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
191 565 502 231
251 266 456 522
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 03/08/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 250 387 2 tỷ
Phụ ĐB 387 250 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
542 059 457 416
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
482 220 174
427 740 409
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
347 250 743 385
836 827 453 398
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k