XS Max 3D pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - KQXS Max3D Pro - Max3D Pro

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 24/12/2022

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 849 103 2 tỷ
Phụ ĐB 103 849 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
154 117 090 601
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 356 438
465 074 552
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
724 401 159 638
378 955 196 829
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 22/12/2022

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 319 247 2 tỷ
Phụ ĐB 247 319 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
533 250 636 561
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
698 648 786
453 990 424
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
769 363 052 544
152 107 526 088
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 20/12/2022

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 466 389 2 tỷ
Phụ ĐB 389 466 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
452 486 791 464
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
392 284 751
133 230 498
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
963 197 425 550
488 008 143 153
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 17/12/2022

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 057 285 2 tỷ
Phụ ĐB 285 057 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
362 740 102 170
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
924 343 126
772 512 126
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
034 533 132 680
117 632 855 312
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 15/12/2022

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 209 272 2 tỷ
Phụ ĐB 272 209 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
383 302 839 194
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
468 325 454
332 119 896
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
719 615 182 652
807 384 999 237
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 13/12/2022

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 226 661 2 tỷ
Phụ ĐB 661 226 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
896 104 362 075
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
991 825 056
694 327 089
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
316 376 623 873
846 892 888 917
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 10/12/2022

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 551 484 2 tỷ
Phụ ĐB 484 551 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
197 153 553 141
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
418 530 875
845 772 455
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
388 087 017 127
143 809 553 801
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k